Skip to content

Studiespesialisering Vg1

Studiespesialisering gir det breiaste grunnlaget for vidare studium ved høgskule og universitet. Det første året har du berre fellesfag. Det andre året vel fordjuping innan eit av programområda realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Det er ein god idè å sjekke grundig kva fag som krevst for å komme inn på dei ulike studia dersom du veit kva du vil bli.

Du kan velja mellom følgjande programområde når du byrjar på VG2/VG3:

A) Realfag (t.d. matte, fysikk, kjemi, biologi)
B) Språk, samfunnsfag og økonomi (t.d. engelsk, sosialkunnskap, media, psykologi og entreprenørskap).

Fellesfag
5t Engelsk
4t Framandspråk *
5t Matematikk, praktisk eller teoretisk
5t Naturfag
4t Norsk
3t Samfunnskunnskap
2t Geografi
2t Kristendom

Du kan i tillegg velge toppidrett fotball eller toppidrett volleyball.

* Har du hatt framandspråk på ungdomsskulen kan du fortsette med spansk II eller tysk II i Vg1 og Vg2. Har du ikkje hatt framandspråk i ungdomsskulen må du på Framnes ha tysk I i alle tre åra.