Skip to content

Studiespesialisering Vg2

Fellesfag Vg2
4t Framandspråk (tysk I, tysk II eller spansk II)
3t Matematikk praktisk eller programfag
4t Norsk
2t Historie
2t Kroppsøving
2t Kristendom

Programfag (15 timer/veke)
Du vel eitt av programområda nedanfor

 1. A) Programområde for realfag
  5t Matematikk (R1)
  5t Fysikk
  5t Kjemi
  5t Biologi
 2. B) Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
  5t Media – og informasjonskunnskap
  5t Psykologi
  5t Sosiologi og sosialantropologi
  5t Engelsk
  5t Entreprenørskap

Du må velje minst 2 fag frå det programområdet du vel. Dei faga må du ha i både andre og tredje klasse. Totalt 20 veketimar. Dei  siste 10 timane kan du velje frå andre programområde. Her kan du òg velje følgjande fag frå studieretning for idrettsfag: Toppidrett fotball, toppidrett volleyball eller friluftsliv.

Dersom du ikkje har eit framandspråk frå ungdomsskulen(t.d. tysk, fransk, spansk), må du ha framandspråk nivå I + II på Vg3.