Skip to content

Studiespesialisering Vg3

Fellesfag Vg3
6t Norsk
4t Historie
2t Kroppsøving
3t Religion

Felles og valfrie programfag (15 timer/veke)
Du vel eitt av programområda nedanfor

 1. A) Programområde for Realfag
  5t Matematikk (R2)
  5t Fysikk
  5t Kjemi
  5t Biologi
 2. B) Programområde for Språk, samfunnsfag og økonomi
  5t Media – og informasjonskunnskap
  5t Psykologi
  5t Sosiologi og sosialantropologi
  5t Engelsk

Du må velje minst 2 fag frå det programområdet du vel. Dei faga må du ha i både andre og tredje klasse. Totalt 20 veketimar. Dei siste 10 timane kan du velje frå andre programområde. Her kan du òg velje følgjande fag frå studieretning for idrettsfag: Toppidrett fotball, toppidrett volleyball eller friluftsliv.

Dersom du ikkje har eit framandspråk frå ungdomsskulen(t.d. tysk, fransk, spansk), må du ha framandspråk nivå I + II på Vg3.