Studiespesialisering Vg3

Fellesfag Vg3
6t Norsk
4t Historie
2t Kroppsøving
3t Religion

Felles og valfrie programfag (15 timer/veke)
Du vel eitt av programområda nedanfor

 1. A) Programområde for Realfag
  5t Matematikk (R2)
  5t Fysikk
  5t Kjemi
  5t Biologi
 2. B) Programområde for Språk, samfunnsfag og økonomi
  (5t Entreprenørskap og bedriftsutvikling, frå hausten 2020)
  5t Media – og informasjonskunnskap
  5t Psykologi
  5t Sosiologi og sosialantropologi
  5t Engelsk

Du må velje minst 2 fag frå det programområdet du vel. Dei faga må du ha i både andre og tredje klasse. Totalt 20 veketimar. Dei siste 10 timane kan du velje frå andre programområde. Her kan du òg velje følgjande fag frå studieretning for idrettsfag: Toppidrett fotball, toppidrett volleyball, breiddeidrett (fotball/volleyball/innebandy) eller friluftsliv.

Dersom du ikkje har eit framandspråk frå ungdomsskulen(t.d. tysk, fransk, spansk), må du ha framandspråk nivå I + II på Vg3.