Skip to content

Obligatoriske fag

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Studiespesialisering Vg1

Fellesfag
5t Engelsk
4t Framandspråk *
5t Matematikk, praktisk eller teoretisk
5t Naturfag
4t Norsk
3t Samfunnskunnskap
2t Geografi
2t Kristendom

Du kan i tillegg velge toppidrett fotball eller toppidrett volleyball.

* Har du hatt framandspråk på ungdomsskulen kan du fortsette med spansk II eller tysk II i Vg1 og Vg2. Har du ikkje hatt framandspråk i ungdomsskulen må du på Framnes ha tysk I i alle tre åra.

Studiespesialisering Vg2

Fellesfag Vg2
4t Framandspråk (tysk I, tysk II eller spansk II)
3t Matematikk praktisk eller programfag
4t Norsk
2t Historie
2t Kroppsøving
2t Kristendom

Programfag (15 timer/veke)
Du vel eitt av programområda nedanfor

 1. A) Programområde for realfag
  5t Matematikk (R1)
  5t Fysikk
  5t Kjemi
  5t Biologi
 2. B) Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
  5t Media – og informasjonskunnskap
  5t Psykologi
  5t Sosiologi og sosialantropologi
  5t Engelsk
  5t Entreprenørskap

Du må velje minst 2 fag frå det programområdet du vel. Dei faga må du ha i både andre og tredje klasse. Totalt 20 veketimar. Dei  siste 10 timane kan du velje frå andre programområde. Her kan du òg velje følgjande fag frå studieretning for idrettsfag: Toppidrett fotball, toppidrett volleyball eller friluftsliv.

Dersom du ikkje har eit framandspråk frå ungdomsskulen(t.d. tysk, fransk, spansk), må du ha framandspråk nivå I + II på Vg3.

Tommel opp Ivar
lett dans

Studiespesialisering Vg3

Fellesfag Vg3
6t Norsk
4t Historie
2t Kroppsøving
3t Religion

Felles og valfrie programfag (15 timer/veke)
Du vel eitt av programområda nedanfor

 1. A) Programområde for Realfag
  5t Matematikk (R2)
  5t Fysikk
  5t Kjemi
  5t Biologi
 2. B) Programområde for Språk, samfunnsfag og økonomi
  5t Media – og informasjonskunnskap
  5t Psykologi
  5t Sosiologi og sosialantropologi
  5t Engelsk

Du må velje minst 2 fag frå det programområdet du vel. Dei faga må du ha i både andre og tredje klasse. Totalt 20 veketimar. Dei siste 10 timane kan du velje frå andre programområde. Her kan du òg velje følgjande fag frå studieretning for idrettsfag: Toppidrett fotball, toppidrett volleyball eller friluftsliv.

Dersom du ikkje har eit framandspråk frå ungdomsskulen(t.d. tysk, fransk, spansk), må du ha framandspråk nivå I + II på Vg3.