Skip to content
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20026946.jpg
01
Harald Voster
Administrasjonen
Rektor
Telefon: 93009831
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20029601.jpg
03
Norunn Repål Løyte
Administrasjonen
Skulesekretær
Telefon: 95132596
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20026947.jpg
03
Jostein Moldsvor
Administrasjonen
Undervisningsinspektør
Telefon: 91379312
04
Bjorghild Norheim
Administrasjonen
Økonomisekretær
Telefon: 47079219
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20027747.jpg
04
Øystein Mongstad
Administrasjonen
Studieinspektør
Telefon: 95201605
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2019/08/MC2_4311.jpg
05A
Harald Aksnes
Pedagogisk
Lærar
Telefon: 93244271
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20027733.jpg
11B
Solvor Eide Aksnes
Pedagogisk
Kontaktlærar 2C
Telefon: 97501865
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20027725.jpg
05B
Herdis Gjengedal Austevoll
Pedagogisk
Sosiallærar og kontaktlærar 3C
Telefon: 99452586
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20027727.jpg
06
Håkon Stuvik Bjelland
Pedagogisk
Kontaktlærar 3A
Telefon: 47407688
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20027728.jpg
07
Ranveig Rydland Bjelland
Pedagogisk
Lærar
Telefon: 41570857
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20027730.jpg
09
Laura Diaz Castillo
Pedagogisk
Lærar
Telefon: 90807707
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20027729.jpg
08
Martin V. Dalane
Pedagogisk
Kontaktlærar 1C
Telefon: 99510776
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20027925.jpg
Kristine Eide
Pedagogisk
Kontaktlærar 1B
Telefon: 917 98 617
12
Gry Engeseth
Pedagogisk
Kontaktlærar 3B
Telefon: 97587598
Thomas Evensen
Pedagogisk
Assistent
Telefon: 90569793
11
Daniel Gammelsæter
Pedagogisk
Lærar/Internat
08
Marta Bergesen Gravdal
Pedagogisk
Lærar
Telefon: 95700418
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20027737.jpg
14
Frede Joakim Hatlen
Pedagogisk
Kontaktlærar 1C
Telefon: 97701998
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20036107.jpg
15
Bjørn Ove Hauger
Pedagogisk
Lærar
Telefon: 90203036
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20027738.jpg
16
Jeanine Heide
Pedagogisk
Spesialpedagogisk rådgj. og lærar
Telefon: 99622079
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20027739.jpg
17
Magnus Hisdal
Pedagogisk
Lærar og informasjonsarbeider
Telefon: 97486268
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20027740.jpg
18
Atle Jansen
Pedagogisk
Lærar
Telefon: 97885870
Bjørn Lauritzen
Pedagogisk
Lærarvikar
Telefon: 99469562
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20027744.jpg
22
Solfrid Storaker Lindøy
Pedagogisk
Kontaktlærar 1A
Telefon: 48295653
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20027745.jpg
23
Sverre Lindøy
Pedagogisk
Kontaktlærar 3B
Telefon: 99642442
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20027229.jpg
25
Jens Ivar Breivold Melås
Pedagogisk
Kontaktlærar 3C
Telefon: 47885522
Olene Mong
Pedagogisk
Kontaktlærar 2A
Telefon: 91121115
23
Jarle Mong
Pedagogisk
Kontaktlærar 2B
Telefon: 92224925
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20027746.jpg
26
Sølvi Kongestøl Mongstad
Pedagogisk
Kontaktlærar 1A
Telefon: 99642430
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20029851.jpg
28
Helge Nilsen
Pedagogisk
Lærar
Telefon: 47650658
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20027749.jpg
29
Lisbeth Fredheim Oma
Pedagogisk
Yrkesrådgjevar og lærar
Telefon: 99257151
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20057740.jpg
13
Lucio Skeie-Rubio
Pedagogisk
Lærar
Telefon: 412 41 449
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20036110.jpg
30
Eivind Daniel Røed
Pedagogisk
Lærar
Telefon: 40466031
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20036108.jpg
21
Claudia Soldal
Pedagogisk
Lærar
Telefon: 975 24 274
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20036111.jpg
33
John-Sindre Sætrenes
Pedagogisk
Sosiallærar og kontaktlærar 1B
Telefon: 90163825
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20054462.jpg
34
Åslaug Bjelland Sætrenes
Pedagogisk
Kontaktlærar 2B
Telefon: 45254417
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20027927.jpg
35
Ingvill Sørheim
Pedagogisk
Kontaktlærar 3A
Telefon: 95880110
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20027929.jpg
36
Geir Johnny Undal
Pedagogisk
Sos.ped.leiar og kontaktlærar for 2C
Telefon: 93217879
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20027931.jpg
37
Tore Vaag
Pedagogisk
Kontaktlærar 2A
Telefon: 90073660
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20057739.jpg
38
Vivita Zaurina
Pedagogisk
Lærar
Telefon: 46816949
Sofie Bones
Miljøavdelinga
Miljøarbeider
Telefon: 99413071
Mathias Garnes
Miljøavdelinga
Miljøarbeidar
Telefon: 97835920
Gunhild Nesgård
Miljøavdelinga
Miljøarbeidar
Telefon: 40069710
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20027954.jpg
42
Berit Norunn Jørgensen
Service avdelinga
Avdelingsleiar storkjøkken
Telefon: 97549542
43
Lars Arvid Oma
Service avdelinga
Webmaster-informasjonsarbeider
Telefon: 91179980
44
Inger Sofie Moldsvor
Service avdelinga
Avdelingsleiar internat
Telefon: 91007788
45
May-Britt Røyrvik
Service avdelinga
Internatmedarbeidar
Telefon: 91007788
46
Margrethe Augestad
Service avdelinga
Internatmedarbeidar
Telefon: 91007788
https://framnes.vgs.no/wp-content/uploads/2018/11/20027962.jpg
47
Kjell Magne Solsvik
Service avdelinga
Avdelingsleiar vedlikehald
Telefon: 91855651
48
Vidar S. Eik
Service avdelinga
Fagarbeidar IKT
Telefon: 47632506