FRAMNES KVGS

– EIN SKULE FOR FELLESSKAP, FRAMTID OG VEKST

 

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Me vil ynskja elevar, foreldre, tilsette, tidlegare elevar og alle andre Framnes-vener ei god adventstid og ei velsigna julehøgtid - når den tid kjem.
Som de ser er det gjort eit solid arbeid for å skapa julestemning i lokala våre. Takk til May-Britt Røyrvik frå internat-avdelinga, som har pynta så fint for oss!

Skulen tek ferie frå fredag 20.12 kl 16 og opnar att sundag 05.01.20 kl 14, med kveldsmat kl 18.30.

Tekst og foto: Lars A. Oma
... Les meirLes mindre

Me vil ynskja elevar, foreldre, tilsette, tidlegare elevar og alle andre Framnes-vener ei god adventstid og ei velsigna julehøgtid - når den tid kjem.
Som de ser er det gjort eit solid arbeid for å skapa julestemning i lokala våre. Takk til May-Britt Røyrvik frå internat-avdelinga, som har pynta så fint for oss!

Skulen tek ferie frå fredag 20.12 kl 16 og opnar att sundag 05.01.20 kl 14, med kveldsmat kl 18.30.

Tekst og foto: Lars A. Oma

Comment on Facebook

Riktig god jul til alle på Framnes 🎄😊

Så fint pynta av ei flink dame ! God jul på Framnes !! 😀💖🌷🌹🌲

Så nydelig! 😀

God jul🎄😍

Så nydeleg ⭐Riktig god jul til alle på Framnes🎄⭐🌹🌷

View more comments

«Sånn er livet»
Livet har mykje å by på, både på godt og vondt. Livet er ikkje alltid like lett, men det er normalt at det går opp og ned. Midt i dette skal me ta vare på den psykiske helsa vår.
Dette er bakgrunnen for at Framnes deltek i skuleprogrammet VIP (vegleiing og informasjon om psykisk helse i skulen). Dette er eit tilbod til alle VG1-elevane (102) på Framnes.

Den første delen av VIP-programmet vart gjennomført i klassane tidlegare i haust, der tre av lærarane på Framnes, Lisbeth Fredheim Oma, Herdis Austevoll og John-Sindre Sætrenes, hadde innleiing om temaet. Elevane fekk også delta i samtale, og stille spørsmål både i klassane og skriftleg (anonymt).
– Det er viktig å ta elevane på alvor. Derfor ville me gje dei høve til å stilla spørsmål og få vera med i samtalar, og ikkje minst gje dei svar på spørsmåla, seier koordinator for VIP-programmet på Framnes, Geir Johnny Undal.

Spørsmåla vart tekne med vidare i VIP, og danna grunnlaget for den andre delen av opplegget – som vart gjennomført på Framnes i dag:
Psykolog Anna Mo Bjørklund starta med informasjon om viktige sider ved psykisk helse. Deretter vart elevane delt i mindre grupper, som deltok på fire ulike stasjonar - ei «psykisk helseløype». Kvar gruppe vart leia av ein representant for skulehelsetenesta i Kvam, fordelt på desse faggruppene: Skulelege, utekontakt, helsesjukepleiar og psykolog. Her fekk elevane delta i samtalar rund ei rekkje tema innan psykisk helse: Som «Angst og depresjon – om det å gå til lege, om kva legen kan gjera», «Sjølvtillit, sjølvbilde, sjølvkjensle, stress og motivasjon», «Tips til god psykisk helse (søvn, kosthald, fysisk aktivitet)», «spiseforstyrrelse», «Korleis hjelpe ein ven med dårleg psykisk helse (depresjon, angst osv), «Korleis bearbeide tidlegare dårlege hendingar» og «Korleis tenke positivt etter dårlege hendingar (t.d. mobbing)».
I arbeidet med VIP er elevheftet «Sånn er livet» eit viktig hjelpemiddel.

Tekst og foto: Lars Arvid Oma
... Les meirLes mindre

«Sånn er livet»
Livet har mykje å by på, både på godt og vondt. Livet er ikkje alltid like lett, men det er normalt at det går opp og ned. Midt i dette skal me ta vare på den psykiske helsa vår.
Dette er bakgrunnen for at Framnes deltek i skuleprogrammet VIP (vegleiing og informasjon om psykisk helse i skulen). Dette er eit tilbod til alle VG1-elevane (102) på Framnes.

Den første delen av VIP-programmet vart gjennomført i klassane tidlegare i haust, der tre av lærarane på Framnes, Lisbeth Fredheim Oma, Herdis Austevoll og John-Sindre Sætrenes,  hadde innleiing om temaet. Elevane fekk også delta i samtale, og stille spørsmål både i klassane og skriftleg (anonymt). 
– Det er viktig å ta elevane på alvor. Derfor ville me gje dei høve til å stilla spørsmål og få vera med i samtalar, og ikkje minst gje dei svar på spørsmåla, seier koordinator for VIP-programmet på Framnes, Geir Johnny Undal.

Spørsmåla vart tekne med vidare i VIP, og danna grunnlaget for den andre delen av opplegget – som vart gjennomført på Framnes i dag:
Psykolog Anna Mo Bjørklund starta med informasjon om viktige sider ved psykisk helse. Deretter vart elevane delt i mindre grupper, som deltok på fire ulike stasjonar -  ei «psykisk helseløype». Kvar gruppe vart leia av ein representant for skulehelsetenesta i Kvam, fordelt på desse faggruppene: Skulelege, utekontakt, helsesjukepleiar og psykolog. Her fekk elevane delta i samtalar rund ei rekkje tema innan psykisk helse: Som «Angst og depresjon – om det å gå til lege, om kva legen kan gjera», «Sjølvtillit, sjølvbilde, sjølvkjensle, stress og motivasjon», «Tips til god psykisk helse (søvn, kosthald, fysisk aktivitet)», «spiseforstyrrelse», «Korleis hjelpe ein ven med dårleg psykisk helse (depresjon, angst osv), «Korleis bearbeide tidlegare dårlege hendingar» og «Korleis tenke positivt etter dårlege hendingar (t.d. mobbing)».
I arbeidet med VIP er elevheftet «Sånn er livet» eit viktig hjelpemiddel.

Tekst og foto: Lars Arvid Oma

Comment on Facebook

Dette burde alle skoler hatt. Veldig viktig tema og få inn i skolene💕

Så flott, dette burde vore på fleire skular!!

Så utruleg bra 👍 Viktige tema i dagens samfunn 💖

Så bra! Må Det være gode frukter.

Viktig fokus!!!

View more comments

Load more

Instagram

Programtilbod

IDRETT

På studieretning for idrettsfag får du kombinere teoretisk utdanning og praktisk idrett.

STUDIESPESIALISERING

 Studiespesialisering gjev det breiaste grunnlaget for vidare studiar ved høgskule og universitet.

Framnes er ein god fagleg skule med eit godt sosialt og åndeleg miljø. Me legg til rette for at du skal ha noko å fylle fritida med. Alle skal trivast på Framnes!

På Framnes går det ca 260 elever, og av disse bur ca 220 på internatet. Alt er lagt til rette for at du kan ha noko å fylle fritida med på Framnes. På kveldstid kan du delta i bibelgrupper, møter, ulike idrettsaktivitetar, leik og moro i gymsalen, seminar, konsertar m.m. Noko arrangerer skulen, men mykje vert arrangert av elevane sjølve. Framnes er bra utstyrt for dei som likar å drive idrett, men me kan også tilby noko for den musikkinteresserte. Framnes samarbeider godt med aktørar i bygda og det er kort veg til skisenter både i langrenn og alpint/telemark.

Vikøyvegen 280, 5600 Norheimsund

Telefon: 56 55 05 00
postmottak(alfakrøll)framnes.vgs.no